MÁSTER PROPIO EN PRODUCIÓN DE LEITE

Suspensión temporal

Decidiuse suspender a oferta académica do Máster Propio en Produción de Leite para o curso académico 2020/21.

Trátase dunha suspensión temporal, motivada única e exclusivamente polas circunstancias sobrevidas por mor da pandemia orixinada polo COVID-19.

Temos a firme vontade de manter a oferta académica no futuro e máis concretamente para o curso 2021/22.

Lugar de celebración

Laboratorio Interprofesional Galego de Análise do Leite (LIGAL)

Escola Politécnica Superior de Enxeñaría, USC Campus de Lugo

Carga lectiva

O Máster en Produción de Leite impártese en formato presencial articulado en 60 créditos ECTS :

 • 35 créditos ECTS de clases presenciais (10 horas por crédito)
 • 12,5 créditos de prácticas en empresas (25 horas por crédito)
 • 12,5 créditos de traballo fin de máster (125 horas de traballo persoal)

Duración do curso

 • Clases presenciais de setembro de 2018 a Xuño de 2019
 • Prácticas en empresas de outubro de 2018 ata non mais tarde do 30 de outubro de 2019
 • Viaxes de prácticas: Xaneiro -Xuño 2019
 • Traballo fin de máster, con posibilidade de dúas convocatorias: Xullo 2019 e Decembro 2019

Titulación

Tras superar satisfactoriamente o máster o alumno obterá o titulo expedido pola Universidade de Santiago de Compostela de Máster Propio en Produción de Leite, para o cal deberá cumprir o seguinte:

 1. Asistir a máis do 75% das actividades programadas
 2. Superar os exames de cada unha das materias
 3. Superar un exame final global
 4. Realizar e superar con aptitude un traballo fin de máster

Módulos Formativos 2019/20

Ofertamos a posibilidade de cursar dous módulos formativos de forma independente (sin necesidade de cursar a totalidade do máster), como cursos de formación continua:

* Curso Básico de Alimentación na Produción de Leite (3 prazas). Código: FJ9V

* Curso Básico de Economía da explotación de leite (3 prazas). Código: FJ9W

Patrocinadores