MÁSTER PROPIO EN PRODUCIÓN DE LEITE
Prazas de matrícula limitadas (12)

Lugar de celebración

Laboratorio Interprofesional Galego de Análise do Leite (LIGAL)

Escola Politécnica Superior de Enxeñaría, USC Campus de Lugo

Carga lectiva

O Máster en Produción de Leite impártese en formato presencial articulado en 60 créditos ECTS :

 • 35 créditos ECTS de clases presenciais (10 horas por crédito)
 • 12,5 créditos de prácticas en empresas (25 horas por crédito)
 • 12,5 créditos de traballo fin de máster (125 horas de traballo persoal)

Duración do curso

 • Clases presenciais de setembro de 2018 a Xuño de 2019
 • Prácticas en empresas de outubro de 2018 ata non mais tarde do 30 de outubro de 2019
 • Viaxes de prácticas: Xaneiro -Xuño 2019
 • Traballo fin de máster, con posibilidade de dúas convocatorias: Xullo 2019 e Decembro 2019

Titulación

Tras superar satisfactoriamente o máster o alumno obterá o titulo expedido pola Universidade de Santiago de Compostela de Máster Propio en Produción de Leite, para o cal deberá cumprir o seguinte:

 1. Asistir a máis do 75% das actividades programadas
 2. Superar os exames de cada unha das materias
 3. Superar un exame final global
 4. Realizar e superar con aptitude un traballo fin de máster

Módulos Formativos 2019/20

Ofertamos a posibilidade de cursar dous módulos formativos de forma independente (sin necesidade de cursar a totalidade do máster), como cursos de formación continua:

* Curso Básico de Alimentación na Produción de Leite (3 prazas). Código: FJ9V

* Curso Básico de Economía da explotación de leite (3 prazas). Código: FJ9W

Patrocinadores