MÁSTER PROPIO EN PRODUCIÓN DE LEITE

Laboratorio Interprofesional Galego de Análise do Leite (LIGAL)

Escola Politécnica Superior de Enxeñaría, USC Campus de Lugo

Carga lectiva

O Máster en Produción de Leite impártese en formato presencial articulado en 60 créditos ECTS :

 • 35 créditos ECTS de clases presenciais (10 horas por crédito)
 • 12,5 créditos de prácticas en empresas (25 horas por crédito)
 • 12,5 créditos de traballo fin de máster (125 horas de traballo persoal)

Duración do curso

 • Clases presenciais de setembro de 2021 a Xuño de 2022
 • Prácticas en empresas de outubro de 2021 ata non mais tarde do 30 de xaneiro de 2023
 • Viaxes de prácticas: Xaneiro -Xuño 2022
 • Traballo fin de máster, con posibilidade de tres convocatorias: Xullo 2022, novembro 2022 e febreiro de 2023

Titulación

Tras superar satisfactoriamente o máster o alumno obterá o titulo expedido pola Universidade de Santiago de Compostela de Máster Propio en Produción de Leite, para o cal deberá cumprir o seguinte:

 1. Asistir a máis do 75% das actividades programadas
 2. Superar os exames de cada unha das materias
 3. Superar un exame final global
 4. Realizar e superar con aptitude un traballo fin de máster

Módulos Formativos 2021/22

Ofertamos a posibilidade de cursar dous módulos formativos de forma independente (sin necesidade de cursar a totalidade do máster), como cursos de formación continua:

* Curso Básico de Alimentación na Produción de Leite (3 prazas). Código: FCA4011 / 722

* Curso Básico de Economía da explotación de leite (3 prazas). Código: FCA4021 / 723

Patrocinadores